Kết quả tìm kiếm

Điều khoản & điều kiện

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cám ơn các bạn đã quan tâm và sử dụng website Datbinhduong24h.net.  Trước khi bắt đầu sử dụng Datbinhduong24h.net dùng để đăng tin sản phẩm bất động sản xin vui lòng đọc cẩn thận và ghi nhớ Điều khoản & điều kiện sử dụng  này.

Datbinhduong24h.net là website được thiết kế cho phép đăng thông tin về bất động sản bình dương và các lĩnh vực khác , bao gồm cả việc những người sử dụng đăng thông tin quảng cáo nhu cầu mua/bán/thuê/cho thuê bất động sản tại Bình Dương do những người sử dụng khác đăng lên, hoặc tương tác với những người sử dụng đó. Datbinhduong24h.net chứa hoặc có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung website”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy cập tới được trên Datbinhduong24h.net

1. Trách nhiệm và hạn chế đối với người sử dụng

1.1. Trách nhiệm của người sử dụng

Bạn đồng ý chỉ truy cập và dùng website Datbinhduong24h.net với các mục đích hợp pháp. Bạn có trách nhiệm về việc hiểu biết và tuân thủ mọi điều luật, các quy chế, quy tắc và các quy định gắn liền với:

Việc bạn sử dụng website Datbinhduong24h.net, kể cả vùng tương tác bất kỳ

Việc sử dụng mạng hay dịch vụ nào khác có kết nối tới website Datbinhduong24h.net

Phương tiện liên lạc mà nhờ đó, bạn nối môđem, máy tính hoặc các thiết bị khác của bạn tới website Datbinhduong24h.net

1.2. Hạn chế đối với người sử dụng

Truy cập tới website Datbinhduong24h.net, bạn đồng ý sẽ không:
•    Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, quy trình, phương tiện để can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn trên Datbinhduong24h.net;
•    Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác;
•    Thực hiện bất kỳ hành động mà sẽ áp đặt một gánh nặng hoặc làm cho lưu lượng truy cập vào cơ sở hạ tầng của Datbinhduong24h.net quá nhiều mà chúng tôi cho là không hợp lý hay không cân xứng với cách sử dụng Datbinhduong24h.net;
•    Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đúng đắn, bao gồm truyền bá tin tức góp phần hay khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm luật bất kỳ của một địa phương, bang, quốc gia, hay luật quốc tế nào;
•    Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phái sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;
•    Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;
•    Thay đổi, làm hư hại, xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của bạn; hoặc gây trở ngại cho những người khác truy cập tới website Datbinhduong24h.net;
•    Gửi hoặc chuyển thư rác, thông tin về các cuộc thi, thông tin khảo sát, hoặc nhắn tin đại chúng khác, cho dù với mục đích thương mại hay không;
•    Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác;
•    Tuyên bố có liên hệ với hay phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền tuyên bố mối liên hệ đó;
•    Vi phạm một quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng nào của nhà cung cấp dịch vụ Internet cho bạn hay các dịch vụ trực tuyến;
Khi có hành vi vi phạm các quy định nêu trên, chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào mà chúng tôi cho là cần thiết để ngăn chặn sự truy cập, sử dụng trái phép website Datbinhduong24h.net, bao gồm việc sử dụng rào cản công nghệ, hoặc báo cáo về hành vi của bạn tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Tài khoàn & đăng ký

Datbinhduong24h.net cung cấp Dịch vụ cho Bạn thông qua Trang web chỉ khi Bạn đã cung cấp Datbinhduong24h.net thông tin Người dùng nhất định theo yêu cầu và tạo ra một tài khoản (“Tài khoản”) thông qua Datbinhduong24h.net có mã người dùng và mật khẩu hoặc các mã đăng nhập người dùng và mật khẩu (gọi chung là “Thông tin Tài khoản”). Trang web đòi hỏi Bạn phải đăng ký làm thành viên là Người dùng bằng cách tạo ra một tài khoản để sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi Trang web. Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho việc duy trì tính bảo mật của Thông tin Tài khoản này, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong Tài khoản của Bạn.

Datbinhduong24h.net cũng cho phép giới hạn quyền truy cập vào Trang web  này cho Người dùng chưa đăng ký. Tại thời điểm đăng ký, Bạn phải đảm bảo rằng các thông tin tài khoản mà Bạn cung cấp trong mẫu đăng ký Trang web này là hoàn chỉnh, chính xác và cập nhật. Việc sử dụng thông tin tài khoản của người dùng khác tuyệt đối bị nghiêm cấm.

Khi Bạn sử dụng Trang web này, Bạn đồng ý và hiểu rằng Bạn đang liên lạc với Datbinhduong24h.net thông qua hồ sơ lưu trữ điện tử và Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc thông qua hồ sơ lưu trữ điện tử từ Datbinhduong24h.net định kỳ và khi có yêu cầu. Datbinhduong24h.net có thể liên lạc với Bạn bằng email hoặc bằng phương thức giao tiếp khác, bằng điện tử hoặc ngược lại. Bạn đặc biệt đồng ý rằng Datbinhduong24h.net không chịu trách nhiệm cho việc truy cập trái phép vào hoặc thay đổi giao dịch hoặc các dữ liệu, bất kỳ tài liệu hoặc dữ liệu được gửi hoặc nhận được hoặc không gửi hoặc không nhận được của Bạn.

Datbinhduong24h.net sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ bí mật thông tin cá nhân của Bạn trên hệ thống của mình, nhưng việc truyền dữ liệu bằng các phương tiện Internet không được đảm bảo hoặc không được thực hiện an toàn hoàn toàn.

Người dùng đồng ý, thừa nhận và khẳng định rằng trước khi thực hiện bất kỳ tin đăng sản phẩm bất động sản nào, Người dùng sẽ kiểm tra chính xác thông tin sản phẩm trước khi đăng và chịu trách nhiệm với những sản phẩm đã đăng trên trang Datbinhduong24h.net

4. Trách nhiệm tin đăng

Người dùng phải đảm bảo tin đăng của mình là chính xác, Datbinhduong24h.net không chịu trách nhiệm về các sản phẩm sai lệch, đăng tin không chính xác.

Datbinhduong24h.net có quyền ngưng và xóa các tin đăng các sản phẩm bất động sản không đúng để bảo đảm quyền lợi cho người dùng

5. Các vấn đề khác

Điều khoản & điều kiện này bao gồm toàn bộ sự thoả thuận giữa website Datbinhduong24h.net và bạn, và thay thế mọi thoả thuận trước đây về chủ đề này. Website Datbinhduong24h.net có thể xét lại Điều khoản Thoả thuận này hoặc mọi chính sách khác vào bất cứ lúc nào và đôi khi, sự xem xét lại này sẽ có hiệu lực trong 2 ngày nhờ gửi thông báo về sự xem xét lại đó ở nơi dễ thấy trên website Datbinhduong24h.net. Bạn đồng ý xem xét lại Điều khoản & điều kiện này định kỳ để hiểu về những điều đã được sửa lại đó. Nếu bạn không chấp nhận các sửa đổi này, bạn phải thôi truy cập tới website Datbinhduong24h.net . Sự tiếp tục truy cập của bạn và việc sử dụng website Datbinhduong24h.net sau thông báo về mọi sửa đổi như vậy sẽ được coi chắc chắn là sự chấp nhận tất cả các sửa đổi như vậy.

 

So sánh tin đăng

Gọi ngay: 0966 629 168
Chat Facebook
Gọi điện ngay